พร้อมใบรับประกัน

DIAMOND CERTIFICATES   เพชรกะรัตในราคา ....สุดช็อค!!!

E Color ( 99% )  0.30 Carat , Clarity : VS1

E,3EX,GIA

xx,xxx

E Color ( 99% )  0.40 Carat , Clarity : VS2

xx,xxx

E,3EX,GIA

E Colcor ( 99% ) 0.30 Carat , Clarity : VS2

E,3EX,GIA

xx,xxx

E Color ( 99% ) 0.50 Carat , Clarity :VS1

xx,xxx

E,3EX,GIA

D Color ( 100% ) 0.40 Carat , Clarity : VS1

D,3EX,GIA

xx,xxx

D Color ( 100% ) 0.40 Carat , Clarity : VS2

D,3EX,GIA

xx,xxx

E Colcor ( 99% ) 0.40 Carat , Clarity : VS1

E,3EX,GIA

xx,xxx

E Color ( 99% ) 0.50 Carat , Clarity :VS2

xx,xxx

E,3EX,GIA

D Color ( 100% ) 0.70 Carat , Clarity : VS1

xx,xxx

D,3EX,GIA

D Color ( 100% ) 0.70 Carat , Clarity : VS2

xx,xxx

D,3EX,GIA

E Color ( 99% ) 0.70 Carat , Clarity : VS1

xx,xxx

E,3EX,GIA

E Color ( 99% ) 0.70 Carat , Clarity : VS2

xx,xxx

E,3EX,GIA

G Color ( 97% ) 0.70 Carat , Clarity : VS1

xx,xxx

G,3EX,GIA

G Color ( 97% ) 0.70 Carat , Clarity : VS2

xx,xxx

G,3EX,GIA

D Color ( 100% ) 0.80 Carat , Clarity : VS1

xx,xxx

D,3EX,GIA

D Color ( 100% ) 0.80 Carat , Clarity : VS2

D,3EX,GIA

xx,xxx

E Color ( 99% ) 0.80 Carat , Clarity : VS1

E,3EX,GIA

xx,xxx

E Color ( 99% ) 0.80 Carat , Clarity : VS2

E,3EX,GIA

xx,xxx

G Color ( 97% ) 0.80 Carat , Clarity : VS1

G,3EX,GIA

xx,xxx